Oleśnica ul. Lwowska 23 (wejście z tyłu za Rossmanem) Mapa

Jak rozmieścić gaśnice na terenie firmy?

Aby zapewnić skuteczną ochronę ppoż. w zakładzie pracy – liczba, wielkość, rodzaj i rozmieszczenie poszczególnych gaśnic – muszą korespondować ze specyfiką danej firmy oraz jej działalnością. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, które spełniają odpowiednie normy, a ich rodzaj musi być dostosowany do gaszenia zarzewia ognia, według tzw. grupy pożaru. Szczegółowe informacje i wytyczne w tym względzie, można znaleźć w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W myśl przepisów, na każde 100 m2 całkowitej powierzchni strefy pożarowej wewnątrz budynku, bez ochrony stałym osprzętem gaśniczym (np. hydrantem), powinna przypadać 1 jednostka środka gaśniczego, czyli 2 kg / 3 dm3. Wymóg ten odnosi się do budynków zakwalifikowanych do strefy zagrożenia ZL I, ZL II, ZL III i ZL V oraz do większości obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także posiadających pomieszczenie zagrożone wybuchem. W przypadku innych powierzchni, za wyjątkiem strefy ZL IV (budynki mieszkalne) – przewiduje się 1 jednostkę środka gaśniczego na każde 300 m2.

Powrót

AZET Hurtownia Odzieży Roboczej i Art. BHP
Piotr Schabikowski

ul. Lwowska 23
56-400 Oleśnica
NIP: 911-164-66-32
Regon: 931149520

tel. 71 396 27 99
kom.: 666 748 813
kom.: 666 749 214
mail: biuro@azetbhp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE AZETBHP
2021