Oleśnica ul. Lwowska 23 (wejście z tyłu za Rossmanem) Mapa

Blog

Rodzaje gaśnic a grupy pożarów

Rodzaj gaśnicy musi być dostosowany do gaszenia ognia w ramach poszczególnych grup pożarów, jakie mogą powstać w obrębie: materiałów stałych, przy których spalanie wiąże się z tworzeniem żarzących węgli (grupa A), cieczy i materiałów stałych, które się topią (grupa B), gazów (grupa C), metali (grupa D), tłuszczów oraz olejów w [...] Więcej

Jak rozmieścić gaśnice na terenie firmy?

Aby zapewnić skuteczną ochronę ppoż. w zakładzie pracy – liczba, wielkość, rodzaj i rozmieszczenie poszczególnych gaśnic – muszą korespondować ze specyfiką danej firmy oraz jej działalnością. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, które spełniają odpowiednie normy, a ich rodzaj musi być dostosowany do gaszenia zarzewia ognia, według tzw. grupy pożaru. [...] Więcej

Gaśnice w zakładzie pracy, czyli jak...

Wśród licznych obowiązków, jakie ciążą na każdym pracodawcy, jest m. in. konieczność zapewnienia zatrudnianemu personelowi właściwej ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Wszystkie przepisy i procedury postępowania w tym zakresie, normuje rozporządzenie MSWiA z dnia 7.06.2010 r., dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zwykle osobą odpowiedzialną za realizację [...] Więcej

Wymagania BHP w zakresie odzieży ochronnej...

Szczegółowe wymagania BHP w zakresie odzieży ochronnej i roboczej, wynikają ze specyfiki danego stanowiska pracy oraz wykonywanych obowiązków. O tym – jaka odzież robocza są adekwatne do pracy na danym stanowisku – decyduje pracodawca po konsultacji z przedstawicielem załogi. Ważnym ogniwem jest tu także głos specjalisty BHP, który obiektywnie szacuje [...] Więcej

Specjalistyczna odzież ochronna dla pracownika

Głównym zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed ryzykiem wystąpienia urazów ciała. Profesjonalna odzież ochronna powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający pracownikowi komfortowe realizowanie powierzonych zadań. Odpowiednia ochrona przed niebezpieczeństwami i szkodliwymi czynnikami, nie powinna ograniczać sprawności oraz efektywności wykonywanych obowiązków zawodowych. Protekcja, z myślą o jakiej powstała [...] Więcej

Odzież robocza – specyfika ubioru i...

Odzież robocza powinna być stosowana wówczas, kiedy w trakcie realizacji powierzonych przez pracodawcę obowiązków zawodowych, osobiste ubranie zatrudnionego narażone jest na zabrudzenie bądź trwałe uszkodzenie. Robocza odzież zabezpiecza pracownika przed wpływem czynników, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla jego zdrowia. Zazwyczaj tego rodzaju ubranie kojarzy się z branżą budowlaną, jednak [...] Więcej

AZET Hurtownia Odzieży Roboczej i Art. BHP
Piotr Schabikowski

ul. Lwowska 23
56-400 Oleśnica
NIP: 911-164-66-32
Regon: 931149520

tel. 71 396 27 99
kom.: 666 748 813
kom.: 666 749 214
mail: biuro@azetbhp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE AZETBHP
2021