Oleśnica ul. Lwowska 23 (wejście z tyłu za Rossmanem) Mapa

Wymagania BHP w zakresie odzieży ochronnej i roboczej

Szczegółowe wymagania BHP w zakresie odzieży ochronnej i roboczej, wynikają ze specyfiki danego stanowiska pracy oraz wykonywanych obowiązków. O tym – jaka odzież robocza są adekwatne do pracy na danym stanowisku – decyduje pracodawca po konsultacji z przedstawicielem załogi. Ważnym ogniwem jest tu także głos specjalisty BHP, który obiektywnie szacuje tzw. ryzyko zawodowe dla każdego stanowiska pracy. Wszelkie postanowienia w zakresie odzieży roboczej i ochronnej, w tym odnośnie częstotliwości jej przydziału, powinny znaleźć się w regulaminie zakładu pracy.

W sytuacji, gdy pracodawca nie przewidział odzieży roboczej, a osobiste ubranie pracownika uległo zniszczeniu – szef firmy musi liczyć się z konieczności wypłaty stosownego odszkodowania. Jeżeli praca niesie ze sobą ryzyko niekorzystnego oddziaływania czynników szkodliwych/niebezpiecznych, pracodawca zobowiązany jest przydzielić nieodpłatnie odzież ochronną. Warto jednak zaznaczyć, iż po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu stosunku pracy, zatrudniony zobligowany jest do zwrotu odzieży ochronnej do firmy.

Powrót

AZET Hurtownia Odzieży Roboczej i Art. BHP
Piotr Schabikowski

ul. Lwowska 23
56-400 Oleśnica
NIP: 911-164-66-32
Regon: 931149520

tel. 71 396 27 99
kom.: 666 748 813
kom.: 666 749 214
mail: biuro@azetbhp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE AZETBHP
2021